Home > Aanbod > ICC training 2022-2023

ICC training 2022-2023

Gegeven door: CultuurAcademie Breda

Activiteit

Werkvorm
Je ontvangt hiervoor een landelijk certificaat.
Locatie
Locatie: Nieuwe Veste
Niveau
docenten(leerkracht;pedagogisch medewerker;kunstvakdocent;)
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 6 deelnemers
Type
Lesprogramma Deskundigheidsbevordering
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 16-11-2022 tot 12-04-2023

Inhoud

De ICC training is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De ICC-cursus bij Nieuwe Veste is aangevuld met specifieke informatie over cultuureducatie in Breda en de Kunst & Cultuur op School. Na afronding van de cursus ontvangt je een landelijk erkend certificaat. 

Je leert werken met de competenties cultuureducatie en de drie domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken.  

De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Een doordachte visie en goed beleid op cultuuronderwijs helpen om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Cultuuronderwijs wordt onderdeel van het schoolplan en het wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. 

De ICC-cursus is voor leerkrachten en andere hbo-opgeleide medewerkers uit het primair en speciaal onderwijs. 

Voor meer informatie kan je kijken bij LKCA https://www.lkca.nl/artikel/cursus-cultuurcoordinator 

Studiebelasting: 24 contacturen, 26 uur zelfstudie. Totaal 50 uur

Klik hier om je aan te melden

Data:
Woensdag 16 november 2022 (van 9.00-15.00)
Woensdag 25 januari 2023 (van 9.00-15.00)
Woensdag 15 maart 2023 (van 9.00-15.00)

Tijdsinvestering:

Studiebelasting: 24 contacturen, 26 uur zelfstudie Totaal 50 uur

Kosten

Kosten
€ 420,00 per leerling
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 420,00 per leerling
Excl. kortingen         
  
Bijpassend aanbod:
Foto bij ICC Herziening Cultuurbeleidsplan

ICC Herziening Cultuurbeleidsplan

CultuurAcademie Breda

Niveau

Lesprogramma

Werkvorm

Foto bij ICC Netwerkdag

ICC Netwerkdag

CultuurAcademie Breda

Niveau

Deskundigheidsbevordering

Werkvorm