Home > Aanbod > De Vensterbankshow

De Vensterbankshow

Gegeven door: Beeldlokaal

Activiteit

Discipline
beeldcultuur, beeldende vorming, multidisciplinair
Vermogen
creëren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6, 7, 8
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 15 deelnemers Max. 34 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 4 begeleiders
Type
Lesprogramma Digitale les(sen)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 05-09-2022 tot 23-06-2023

Inhoud

De vensterbankshow is een social art project ontstaan in tijden van corona en een initiatief van Beeldlokaal. We leven in een bijzondere tijd. De tijd van de pandemie corona, waarin we meer aan huis gebonden zijn. Thuis lesgeven, thuis werken, thuis sporten. Voor veel mensen is het ook een tijd van eenzaamheid en minder sociale contacten dan voor de pandemie begon. Denk aan thuiswonende ouderen en alleenstaande mensen. De vensterbank kan als een soort mini-museum worden gezien, waarin je spullen showt aan voorbijgangers.

Voor de leerlingen van groep 5,6 en 7 uit primair onderwijs hebben wij De vensterbankshow bedacht. De leerlingen kijken naar vensterbanken in de wijk. Elke vensterbank vertelt haar eigen verhaal en het verhaal van de bewoner achter de vensterbank. In de eerste les bespreken we wat een vensterbank is en kijken de leerlingen naar foto’s van elkaars vensterbank. Ze maken een opdracht die te maken heeft met kaders, compositie en fantasie. In les twee lopen de leerlingen een route door de wijk en kijken ze naar vensterbanken in de wijk/buurt van de school. In groepjes van twee of drie leerlingen fotograferen ze een vensterbank, waarvan zij denken dat de bewoner een liefdevol fantasierijk object kan gebruiken. De hoofdopdracht luidt dan ook: 

Bedenk iets, een fantasierijk voorwerp (geheimzinnig voorwerp) wat past op de vensterbank van iemand uit de wijk die je niet kent! 

Les drie en vier staan in het teken van het geheimzinige object maken en het object aan de bewoner, die achter de vensterbank van de foto woont, geven.

Dit social art project kan ook worden aangeboden als de leerlingen door een lockdown thuis leskrijgen. Het is een digitaal programma met een heldere lesbrief voor de groepsleerkracht.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Beeldaspecten komen binnen de context van betekenisvolle onderwerpen aan de orde
Compositie
- herkennen van compositie in de vensterbank
- motieven voor decoratie

Werken met digitale media
- digitale foto’s maken

Ruimte
- Ruimte inrichten rekening houden met de maat van het raamkozijn/de vensterbank

Ruimtesuggestie op het vlak
- De plaats van objecten in het grondvlak

Materiaal en techniek
Collage’s maken
Collage’s maken van verschillende soorten papier waaronder ook bedrukt papier

Ruimtelijk construeren
-  Bouwen van geheimzinnig object

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
- kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun groepsgenoten met aandacht voor verschillen in ontwerp, vormgeving en presentatie

- De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

In groep 5 en 6 wordt aandacht besteed aan het beroep van kunstenaar; verschil tussen vroeger en nu. In dit verband komt ook het verschil tussen autonoom en toegepast werk aan de orden. Leerlingen bespreken de relatie van een kunstwerk met de omgeving en er is aandacht voor stijlkenmerken. 
- Architectuur, omgevingsvormgeving bijvoorbeeld straatmeubilair, landschapsarchitectuur,verhalen van kinderen bij beeldende kunstwerken/gebruiksvoorwerpen

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De  lessen kunnen door een kunstvakdocent worden gegeven of de groepsleerkracht geeft de lessen en bereidt de lessen voor. Er is een duidelijke lesbrief voor de groepsleerkacht. Met hierin de lesdoelen, materiaal gerbuik, gebruikte technieken en een kernachtige uitleg van de les. 

Uitvoering door:

groepsleerkracht en kunstvakdocent

Tijdsinvestering:

Er zijn drie lessen en een reflectiemoment.

Voorbereiding is per les 10-15 minuten

les 1:  60 minuten, uitelg vensterbank en weekopdracht compositie en collagetechniek.
les 2:  60 minuten fotograferen en brainstormen
les 3: 60 minuten maken geheimzinnig object
les 4: 45 minuten reflectie en aanbieden gehiemzinnig object

 

Benodigdheden:

- digibord
- tekenspullen, pen, potlood, kleurpotlood, A4 papier en grote vellen voor de brainstorm
- fotocamera of telefoon
- kosteloos materiaal
- knutselspullen
- veel fantasie

 

Instructie voor de leerkracht
Instructie voor leerkrachten (download)

Kosten

Kosten
€ 100,00 per activiteit en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 100,00 per activiteit kunstvakdocent per groep
Excl. kortingen    V     
 

Bij de Vensterbankshow kunnen alle workshops door een kunstvakdocent worden gegeven. Vast aanbod is minimaal 1 workshop per groep, dit is 1 activiteit per groep. U dient het aantal groepen in te vullen en het aantal lessen die de kunstvakdocent verzorgt. Maximaal drie lessen per groep.

 

De materiaalkosten zijn per groep.

Voor meer info neem contact op met info@beeldlokaal.nl

 
Bij 3 of meer activiteiten in totaal 25% korting op totaalbedrag
Bijpassend aanbod: