HELDEN
Aanbieder: De Vertelfabriek
Locatie
Op school
Niveau
groep 3, 4
Geschikt voor Speciaal Onderwijs
Gericht op speciaal onderwijs
Groepsgrootte
Min. 6 deelnemers Max. 30 deelnemers
Werkvorm
Voorstelling Digitale les(sen)
Werkvorm
Receptief
Reserveerperiode
Vanaf 06-09-2021 tot 22-07-2022
Kostenindicatie
€ 400,00 per activiteit excl. reiskosten à € 100,00 en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)
Inhoud

De Vertelfabriek maakt vrolijke voorstellingen in een prettig, goed te volgen ritme. Tijdens de voorstelling is er genoeg ruimte om de gebeurtenissen te ontvangen en verwerken. Het publiek kan daarna met nieuwe energie het vervolg beleven.
Ritme, rust, structuur en toegankelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden.
De voorstellingen zijn prikkelarm, muzikaal, interdisciplinair, begrijpelijk en van een hoog artistiek niveau.

Helden
Helden is een prikkelarme theater dansvoorstelling, speciaal gemaakt voor kinderen in het bijzonder onderwijs door makers mèt en zonder een beperking.

Kinderen in bijzondere doelgroepen hebben te maken met het gegeven ze soms anders zijn dan andere kinderen. Met de voorstelling willen we ze laten zien en laten ontdekken dat ze juist bijzondere, misschien wel verborgen, kracht(en) bezitten.
Iedereen kan een held zijn!

Niemand kan alles. Het is goed om te zien wat je wèl kan, en hoe je elkaar kunt helpen. Je hoeft geen superheld te zijn om iemand echt te kunnen helpen. Een echte held is dichterbij dan je denkt.  

In dit verhaal blijken de personages sterker te zijn dan ze lijken en zelf denken.

Aan het eind van de voorstelling zit een dansje dat de kinderen in de klas al hebben kunnen leren en na devoorstelling kan dat gezamenlijk gedanst worden. 

Bij de voorstelling hoort ook een stripboek: 'Zelfhulpboek voor Helden'. Dat stripboek is onderdeel van de lessen ter voorbereiding en afronding van de voorstelling.

In een onderzoekspilot vanuit de Nieuwe Veste in samenwerking met speciaal onderwijs gaan we nader in op hoe deze voorstelling het beste werkt voor de doelgroep.

Bij elke voorstelling is er vooraf goed overleg om precies op het publiek afgestemd te zijn.

______________________________________________________________

PAKKETTEN HELDEN

A De voorstelling op locatie

B De voorstelling als filmmateriaal, bestaand uit:  4 afleveringen van de voorstelling, afzonderlijk, maar op volgorde te bekijken - bijvoorbeeld in 1 week iedere dag 1 filmpje + 1 film Heldendans +  1 film Heldenoefening +  1 film introductie theater + 1 bonus filmpje

C De voorstelling op locatie + het filmmateriaal als aanvullend lesmateriaal

Bij ieder pakket komt 1 stripboek 'Zelfhulpboek voor Helden' (luxe uitvoering). Het boek, in werkboek-vorm, kan voor alle kinderen worden bijbesteld.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Het is soms moeilijk om hulp te vragen. Van deze voorstelling leer je dat je een held bent als je helpt, maar óók als je zelf om hulp durft te vragen. Dat vergroot de zelfstandigheid.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat ze op een veilige manier theater kunnen ervaren. We maken theater toegankelijk en verlagen drempels, zodat kinderen er plezier aan kunnen beleven.

De prikkelarme voorstelling is ook geschikt voor kinderen van 6 tot 8 jaar in het reguliere onderwijs.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Afhankelijk van de gekozen bijbehorende filmpjes: de heldenoefening en/ of het dansje aan de kinderen leren, met behulp van het instructiefilmpje.

Bij keuze voor digitale voorstelling komt van tevoren een uitvoeringsinstructie.

Vooraf nemen wij contact op om te vragen naar de bijzonderheden/samenstelling van de groep, zodat de uitvoering van de voorstelling eventueel hierop kan worden aangepast.

Uitvoering door:

De Vertelfabriek

Tijdsinvestering:

Afhankelijk van het gekozen pakket is de voorbereiding in de klas 15 tot 60 minuten

Voorbereidingstijd voor de leerkracht is 15 tot 45 minuten.


De voorstelling zelf duurt ongeveer 40 minuten. 


Verwerkingstijd 15 tot 60 minuten.

Benodigdheden:

Leerlingenaantal: maximaal 30
Opbouwtijd/ afbouwtijd: 1,5 uur + 1,5 uur
Vloeroppervlak: minimaal 8 x 8 meter

Wij gaan er vanuit dat bij aankomst de ruimte van de voorstelling is leeggemaakt. Wij bepalen in overleg het speelvlak, waarna u verantwoordelijk bent voor de publieksopstelling. Gymbanken, stoelen en tafels mogen voor het speelvlak geplaatst worden.

Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 400,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 0,00 per activiteit
Overige kosten € 0,00 per activiteit
Reiskosten € 100,00 per dag
Excl. vervoerskosten    V 
Excl. kortingen    V     
 

De voorstelling op locatie: € 400,-
Het filmmateriaal los: € 250,-
De voorstelling + filmmateriaal: € 575,-
Het stripboek in werkvorm per stuk: € 2,30

 
Bij 2 of meer activiteiten op dezelfde datum 25% korting op totaalbedrag
Aanvullende informatie
Discipline
theater
Vermogen
reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Bijpassend aanbod: