Voorbeeldactiviteit

Online

Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit. Dit is onze activiteit.

Zomervakantie

Tijdens deze weken is het vakantie.

Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie zijn we slechts beperkt en alleen per mail bereikbaar.

Meivakantie

Tijdens de meivakantie zijn we beperkt bereikbaar en uitsluitend per e-mail.