Verkeer

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer.

Daarom moeten zij leren om veilig aan het verkeer deel te nemen.
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en hoge kwaliteit te waarborgen heeft de provincie Brabant een keurmerk in het leven geroepen: Het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) met Seef de Zebra als beeldmerk.  Zo kunnen scholen laten zien dat zij zich inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid. Het BVL biedt scholen de helpende hand om structureel en meer op de praktijk gericht verkeersonderwijs te geven, met aandacht voor de schoolomgeving, en voor de betrokkenheid van (verkeers-)ouders of verzorgers bij verkeerseducatie.

Zoals vrijwel alle gemeenten in Brabant, investeert ook de gemeente Breda hier samen met de provincie menskracht en geld in.
Inmiddels nemen in de gemeente Breda 42 scholen actief deel aan het Brabants verkeersveiligheidslabel; 36 scholen hebben het BVL label daadwerkelijk al behaald.

Voor deze scholen, maar ook voor alle andere scholen die voor verkeerseducatie passende en praktijkgericht activiteiten willen inzetten, zijn in de Educatiewijzer Breda aanbieders te vinden van gemakkelijk inzetbare (dwz weinig extra inzet van de school vergende) activiteiten. 

Voor alle informatie over het Brabants Verkeersveiligheidslabel kunnen scholen terecht op www.bvlbrabant.nl  Op deze website zijn de nieuwste berichten over verkeerseducatie en BVL te vinden.

Voor informatie over het BVL in de gemeente Breda en over de subsidie die daarbij hoort kan contact worden opgenomen met Serge Rink (Edux) tel. 0625223893 of s.rink@edux.nl en/of met Martijn Geervliet (gemeente Breda) via verkeerseducatie@breda.nl .