Home > Aanbieder > Frankel Doet het Verkeer(d)

<< terug naar het overzicht

Frankel Doet het Verkeer(d)

'Frankel Doet het Verkeer(d)' is een interactieve verkeersvoorstelling voor de groepen 3 en 4 van de basisscholen. Groep 1 en 2 mag meekijken naar deze vrolijke en leerzame voorstelling en ook zij steken er behoorlijk wat van op!!!

Onderwerpen die tijdens deze voorstelling voorbij komen:

1.       De Fiets.

Middels een prentenboekvertelling op rijm behandelen we alle onderdelen van de fiets en tippen daarbij het nut van veilig weggebruik aan:  

-          zorgen dat je gezien wordt, (verkeershesjes/reflectie/verlichting)

-          zelf zorgen dat je ziet én hoort (Mobieltjes/MP3 spelers e.d.)

-          stunten op de fiets, en meer.

De leerlingen worden uitgedaagd tot reactie als zij de rijmpjes van de vertelling mogen afmaken. Ook wordt de zaal gevraagd om met voorbeelden te komen.

 

2.       Verkeersborden.

We behandelen de basisborden ‘Let Op’, ‘Mag Niet’ ‘Hier is’ en ‘Moet’. De borden liggen verspreid in de zaal en worden samen met de kinderen op de juiste verkeerspaal gezet. Vervolgens maken we de betekenis van deze borden duidelijk door er verschillende symbolen op vast te maken. De borden blijven de gehele voorstelling staan en worden gebruikt als we van onderwerp veranderen.

3.       Spelen op straat.

Het vrolijke meezinglied ‘Let op bij het spelen’ gaat in op speelgedrag en de gevaren van buiten spelen.

4.       Rekening houden met elkaar.

We gebruiken het ‘Let Op’ bord om de kinderen te wijzen op hún verantwoording in het verkeer. Door hun gedrag kunnen zij anderen in gevaar brengen. Hiervoor wordt een Oud Omaatje met rollator ten tonele gebracht die zich in een lied beklaagd over al die kinderen die maar met skateboards, stepjes en fietsen door de straat en over de stoep razen terwijl zij zo slecht ter been is.

5.       Veiligheid.

‘Dom, dom, een beetje dom’ Een leuke titel voor een vrolijk meezingliedje….. echter de aanloop er naar toe is vaak één van de meest serieuze momenten in de voorstelling. Hoofdmoot; het gebruik van de autogordel. Een rondje langs de leerlingen is helaas iedere keer weer een schokkende ervaring. Uit de talloze eerdere uitvoeringen van deze voorstelling is gebleken dat zeker de helft van de leerlingen in de doelgroep wel eens zonder gordel in de auto zit. Hierbij speelt de woonplaats wel een grote rol. In steden zit dit aantal onder de 50%, in dorpskernen ver erboven!!!  Aan de hand van officiële cijfers van het CBS/SWOV wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel kinderen uit het publiek potentieel slachtoffer van een verkeersongeluk kunnen worden. En wordt vooral benadrukt hoe de kans op een ongeluk te voorkomen (opmerking: In deze is het best wel belangrijk dat de acteur vooraf op de hoogte wordt gebracht door de school als er leerlingen in het publiek zitten die een traumatische ervaring op dit gebied hebben meegemaakt!).

Dit onderdeel wordt afgesloten met het liedje ‘Dom, Dom, een beetje dom!’

6.       Het Oversteeklied

Na alle onderwerpen van de voorstelling nog eenmaal te hebben benoemd, sluit de voorstelling af met het vrolijke oversteeklied ‘Links-Rechts-Links’.

Waar mogelijk komen de juffen op het podium om als danseressen te fungeren en natuurlijk dansen en zingen de kinderen vrolijk mee.

 

 

Bij de voorstelling horen 2 werkbladen waarin de onderwerpen uit de voorstelling terugkomen. Deze zijn naar inzicht van de leerkracht voor- of achteraf te gebruiken. Ook krijgt iedere school vooraf de tekst en een MP3 met het slotlied (Links-Rechts-Links) toegestuurd.

De duur van de voorstelling is 60 minuten. Omdat er veel input van het publiek wordt gevraagd wil dit wel eens uitlopen. Hierover vindt ter plekke overleg met de leerkracht plaats. Ook wordt er rekening gehouden met de spanningsboog van de leerlingen.

 

Adres
Kershage 38
4386 EJ Vlissingen

Contact
Tel.:06-21411222
info@frankel.nl
https://www.frankel.nl
Aanbod van deze aanbieder:
Foto bij Theatervoorstelling "Frankel Doet het Verkeer(d)".

Theatervoorstelling "Frankel Doet het Verkeer(d)".

Kinderkomiek Frankel

1 - 4

Niveau

Werkvorm