Over Educatiewijzer Breda

Educatiewijzer Breda is er voor de scholen in het primair onderwijs en brengt hen in contact met de aanbieders van onderschoolse activiteiten. Ons doel is leerkrachten ondersteunen met een breed aanbod van activiteiten waarmee zij hun lessen kunnen verrijken om zo de belevingswereld van kinderen te vergroten. Scholen krijgen op Educatiewijzer Breda eenvoudig toegang tot activiteiten, inzicht in hun budget en bestedingen en kunnen zo een gevarieerd lesprogramma samenstellen.

Educatiewijzer Breda is hét platform voor al het onderschools aanbod in het primaire onderwijs. Op verzoek van de Bredase Onderwijs Besturen (BOB) hebben de Gemeente Breda, Breda Actief, Boerderij Wolfslaar, GGD West-Brabant, Stichting Nieuwe Veste, Verkeerseducatie en het netwerk Wetenschap en technologie het initiatief genomen om dit platform te realiseren. Samen met tientallen aanbieders zetten wij ons in voor een sterk en kwalitatief aanbod van activiteiten die de belevingswereld van kinderen vergroot, versterkt, prikkelt en inspireert.

Kijk wat wij ook voor uw school of klas kunnen doen.

Wilt u meer informatie over de domeinen:
Gezondheid
Kunst en cultuur
Natuur en duurzaamheid
Sport en bewegen
Verkeer
Wetenschap en technologie

Hebt u vragen? Neem contact op met ons.