<< terug naar het overzicht

Uitvindfabriek

De Uitvindfabriek is een experience center, primair gericht op de doelgroep kinderen in de leeftijd van 4-15 jaar. De Uitvindfabriek organiseert en faciliteert programma’s en evenementen die bijdragen aan sensibilisering voor techniek, innovatie en 21st century skills bij kinderen. Talentvolle jonge (16 -24 jaar) technici en creatieven spelen een actieve rol om hun passie over te dragen aan kinderen. De volgende doelen worden daarmee gerealiseerd:

• Besef belang techniek en innovatie als pijlers van de samenleving

• Bewustwording van eigen talenten en ontwikkeling van 21st century skills

• Stimuleren onderzoekende-, ontwerpende- en ondernemende houding

• Meer instroom van leerlingen voor technische en creatieve opleidingen

• Een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Aanbod van deze aanbieder:
Adres
Terheijdenseweg, 64
4816 AA BREDA

Contact
Tel.:076-26 000 26
info@uitvindfabriek.nl
https://uitvindfabriek.nl