Home > Aanbod > Lekker Fit!

Lekker Fit!

Gegeven door: GGD West-Brabant

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid

Het Lekker Fit!-lespakket bestaat uit de volgende materialen:

 • basishandleiding met achtergrondinformatie;
 • afsprakenposter;
 • werkboekjes (2 per groep per jaar) voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8;
 • beweegkaarten (4 per groep per jaar) voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8;
 • minihandleidingen per werkboekje.

Extra materiaal

Extra online materiaal bij de beweegkaarten:

 • scorekaart bij serie 4, beweegkaart 2, groep 5-6, ballenproef;
 •  safarikaart bij serie 5, beweegkaart 1, groep 1-2, op safari.
 •  fruitkaart bij serie 9, beweegkaart 1, groep 1-2, 3-4 en 5-6
 • groentekaart bij serie 9, beweegkaart 1, groep 1-2, 3-4 en 5-6
 • productkaart bij serie 9, beweegkaart 1, groep 7-8, zoete estafette
 • kleurplaat Schijf van Vijf bij serie 9, beweegkaart 2, groep 5-6, stoeien voor de schijf
 • circuitformulier bij serie 10, beweegkaart 2, groep 5-6, conditiecircuit

Extra online materiaal bij de werkboekjes

- Groep 7/8, opdracht 5: Een kijkje in je hart: Kijk, zo klopt het!

Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Leskist/lespakket
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken. Gedragsverandering vormt de educatieve draad door het gehele lesprogramma. Deelnemende basisscholen melden goede resultaten: leerlingen bewegen meer, eten gezonder en zijn van plan dat te blijven doen.

Al meer dan 350.000 leerlingen en hun leerkrachten en ouders plukken inmiddels de vruchten van deze aanpak. Lekker Fit! is een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en draagt bij aan een Gezonde School.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Lekker Fit! sluit aan bij de kerndoelen basisonderwijs en houdt rekening met verschillende leerstijlen. Naast theorie bevat Lekker Fit! dan ook verschillende werkvormen, waaronder samenwerken en doe-opdrachten, zoals kook-, beweeg-, knutselopdrachten en proefjes. Ouders hebben een belangrijke rol in de leefstijl van hun kinderen. In de materialen van Lekker Fit! staan daarom veel tips om ouders bij de lessen te betrekken, zodat het geleerde ook thuis in de praktijk wordt gebracht.

Tijdsinvestering:

Lekker Fit! is uitvoerbaar in tien lesuren. De lessen vergen niet veel voorbereiding en zijn goed in te passen in de reguliere uren voor gymnastiek en zaakvakken, of te gebruiken voor project- of themaweken.

Kosten

Kosten
€ 4,40 per activiteit excl. reiskosten à € 38,00

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 2,00 per activiteit afsprakenposter
Materiaalkosten   € 2,40 per activiteit set werkboekjes
Reiskosten € 38,00 per activiteit informatiemap leerkrachten
Excl. vervoerskosten    V 
        
 

Het lesmateriaal is te bestellen bij:

product | Kenmerk Educatief