Home > Aanbod > Meidenvenijn

Meidenvenijn

Gegeven door: GGD West-Brabant

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Locatie
Op school
Niveau
groep 6, 7, 8
Vorm
Geschikt voor zowel speciaal als regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Lesprogramma Digitale les(sen) Cursus Deskundigheidsbevordering
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

Van negatief naar positief gedrag

Meidenvenijn is niet fijn! heeft zich sinds de lancering van het lespakket in 2008 ontwikkeld tot een beproefde lesmethodiek voor een preventieve- en curatieve aanpak van pestgedrag onder meisjes. Een aanpak die zich richt op het versterken van de kwaliteiten van kinderen en die ze leert om negatief gedrag om te buigen in positief gedrag. De opmaat voor een veilig- en prettig sociaal klimaat.

De methode Meidenvenijn is niet fijn! is ontwikkeld door professionals uit het onderwijs, gedragsdeskundigen en partijen die affiniteit hebben in het werk met meidengroepen. Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School omdat de methode bijdraagt aan een gezondere leefstijl met aandacht voor de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van kinderen.

Uitvoering door:

Door de leerkracht zelf

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten