Home > Aanbod > Citytrainer Junior

Citytrainer Junior

Gegeven door: Breda Actief

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 58: Leren samenwerken
Werkvorm
Aan de cursus is een bewijs van deelname en certificaat verbonden.
Locatie
Op school
Niveau
groep 7, 8
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 24 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Lesprogramma Cursus
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

Citytrainer Junior is een talentontwikkelings cursus waarbij leerlingen vaardigheden leren om een sportieve activiteit te organiseren voor de school. Vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, organiseren en begeleiden komen aan bod. Het inzetten van de leerling als Citytrainer Junior zorgt voor meer betrokkenheid en verantwoordelijk op de school.

Toelichting competenties en kerndoelen:

- Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een spelactiviteit
- Jezelf presenteren voor een groep
- Een activiteit opstarten en draaiende houden
- Makkelijker en moeilijker maken van een spel
- De rol als spelleider innemen
- Samenwerken

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Vanuit school is er een leerkracht betrokken die actief deelneemt in de cursus. Zijn of haar rol zal tijdens de cursus bestaan uit het feedback geven aan de leerlingen, de cursusleider ondersteunen tijdens de bijeenkomsten en de leerlingen helpen bij de activiteiten. Tijdens de praktijk is er vanuit school een verantwoordelijke die de planning, organisatie en ondersteuning van de Citytrainer Junior coördineert.

Uitvoering door:

Cursusleider van Breda Actief i.s.m. een groepsleerkracht van school

Tijdsinvestering:

Een cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De eerste vier bijeenkomsten duren 1,5 uur per bijeenkomst. De vijfde bijeenkomst wordt per school vormgegeven. 

Benodigdheden:

De Citytrainer Cursus bestaat uit theorie en praktijk. Voor de theorie is er een ruimte nodig met whiteboard of flapover. Voor de praktijk gaat de voorkeur uit naar een gymzaal, maar ook een speelzaal of schoolplein kan gebruikt worden.

Kosten

Kosten
€ 500,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 425,00 per activiteit Ureninzet
Materiaalkosten   € 75,00 per activiteit Huur sportkliko
        
 

Als de ureninzet binnen een afgenomen dagdeel van een sportcoach valt, wordt deze niet doorberekend