Home > Aanbod > Bioplastic maken uit aardappelen

Bioplastic maken uit aardappelen

Gegeven door: Avans Hogeschool

Activiteit

Discipline
afval, duurzaamheid, milieu
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Locatie
Op school, andere lokatie op aanvraag.
Niveau
groep 6, 7, 8, voortgezet onderwijs
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

De biostraat is een straat met opeenvolgende praktische activiteiten waar bij de leerling bioplastic maakt uit een natuurlijke grondstof(aardappel).

De leerling onderzoekt in welk plantmateriaal zetmeel aanwezig is met behulp van de jodium aantoon proef. Zetmeel is namelijk een basis voor bioplastic. Via microscopisch onderzoek bekijkt de leerling of er zetmeelkorrels aanwezig zijn in de cellen. Vervolgens raffineert (er uit halen) de leerling het zetmeel uit, in dit geval, aardappelen.

Volgens receptuur maakt de leerling met zetmeel en andere stoffen door verhitten en afkoelen bioplastic.

Alle apparatuur, instructiebladen en ingredienten (behalve de aardappelen of aardappelzetmeel)zijn inclusief.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Op het gebied van houding, kennis en vaardigheden worden de volgende doelen bereikt.

Houding

 1. Kritisch en objectief: de leerlingen denken na over de afvalproblematiek, bespreken met elkaar de voor- en nadelen van (bio)plastics en zoeken naar oplossingen voor dit probleem.

 2. Nauwkeurigheid: leerlingen werken met verschillende maten en gewichten. Opdrachten moeten zorgvuldig uitgevoerd worden. Hiervoor moeten ze goed lezen en interpreteren. Geduld en doorzettingsvermogen zijn hier belangrijk.

 3. De leerlingen werken samen aan de verschillende opdrachten. Ze spreken met elkaar een taakverdeling af. Spreken elkaar aan op gedrag. Overleggen met elkaar over resultaten en vervolgacties.

Vaardigheden

 1. De leerling werkt veilig met verwarmingsapparatuur, blender en frietsnijmachine (onder begeleiding).

 2. De leerling kan de verschillende apparatuur op de juiste manier bedienen.

 3. De leerling kan nauwkeurig hoeveelheden afmeten in grammen, milliliters, deciliters en liters. En kan met deze maten ook rekenen.

 4. De leerling kan resultaten beoordelen, conclusies trekken en verbeterresultaten voorstellen. Bijvoorbeeld door de receptuur aan te passen.

 5. De leerling onderzoekt welke grondstoffen zetmeel bevatten met behulp van de onderzoek cirkel.

 6. De leerlingen presenteren hun eindproduct (website) aan de medeleerlingen en geven uitleg voor de gemaakte keuzes.

Kennis

 1. De leerling weet dat plastic gemaakt wordt van aardolie of van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. De leerling kent de voor- en nadelen van het gebruik van beide grondstoffen.

 2. De leerling herkent dat stoffen van vorm kunnen veranderen door het verhitten van vloeibare en vaste stoffen tot een nieuwe vaste stof.

 3. De leerling leert hoe bij planten zetmeel gevormd wordt (fotosynthese).

 4. De leerling weet dat er verschillende soorten plastics bestaan met verschillende toepassingen.

 5. De leerling leert dat verschillende natuurlijke grondstoffen zetmeel bevatten door het uitvoeren van een onderzoek.

Uitvoering door:

leerkracht en/of begeleider (eventueel inhuur).

Tijdsinvestering:

De doorlooptijd van de bioplasticstraat is ongeveer 45 minuten. De bioplasticstraat is aan te vullen met een introductie les, filmpjes en verdiepende en aanvullende opdrachten uit hoofdstuk 1 van de biobased lessen set. Deze lessen set kunt u gratis downloaden via:http://www.coebbe.nl/content/lesmateriaal-basisonderwijs

 

 

Benodigdheden:

Voor de bioplasticstraat dienen zelf meegenomen te worden: aardappelen en zetmeel (maiszetmeel, aardappelzetmeel) en eventueel bakjes om het eindresultaat in mee te nemen.

Kosten