Home > Aanbod > Keten met kaas

Keten met kaas

Gegeven door: Stichting A-wareness

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Niveau
groep 4, 5, 6
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Digitale les(sen)
Werkvorm
Receptief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

Het hoofddoel van keten met kaas  is dat leerlingen hun kennis uitbreiden over het productieproces van kaas. De volgende (deel)onderwerpen komen aan bod: het leven op de boerderij (dagindeling, gebruik machines), de kaasfabriek (productieproces, voedselveiligheid), het pakhuis (rijpen, keren, versnijden, verpakken), de supermarkt (verschillende soorten kaas, gezondheid, sorteren),  de kaasconsument (kaasmomenten, kaasrecepten) en transport.

Als bijlage vind je de handleiding.

Klik je op 'reserveer' dan start het lesprogramma.

 

Instructie voor de leerkracht
Instructie voor leerkrachten (download)

Kosten

Bijpassend aanbod: