Home > Aanbod > DE SPONTANE STAD - Architectuurlessen

DE SPONTANE STAD - Architectuurlessen

Gegeven door: Architectuurlessen

Activiteit

Locatie
Op school
Niveau
groep 4, 5, 6, 7
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 32 deelnemers
Type
Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

Ontwerp de stad van de toekomst!

Hoe ziet deze stad eruit? Welke gebouwen zijn onmisbaar? Hoe zien deze gebouwen eruit? En zijn er bijzondere gebouwen of plekken denkbaar die nu nog niet bestaan, maar in jouw stad wel een plek krijgen?  En welke bijzondere vormen, kleuren, texturen, materialen en mogelijkheden zou je jouw stad willen geven? In dit project geven kinderen op creatieve wijze met hun eigen ontwerpen antwoord op deze vragen. 

Onder leiding van een architect bouwen ze in zo'n 3,5 uur  samen een fictieve stad van diverse restmaterialen. Daarbij is de klas als collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van die stad. Onder begeleiding van ‘het stadsbestuur’ (bestaande uit de gastdocent en optioneel de leerkracht van de klas) bepalen de kinderen als stedenbouwkundig architect hoe een stad eruit kan zien. Ze ontwerpen de gebouwen die voor hun stad onmisbaar zijn en bedenken nieuwe gebouwen (en gebouwvormen) die in bestaande steden volgens hen nog ontbreken. Bovendien denken ze na over hoe wonen, werken, natuur, cultuur, recreatie en infrastructuur een plek krijgen in hun ideale stad. Daarbij is artistieke vormgeving van groot belang. Een stad moet niet alleen practisch zijn, maar mag er ook bijzonder uitzien. 

Dit project draait vooral om het collectieve creatieve proces van de klas. Daarnaast maakt deze vakoverstijgende opdracht een link met andere vakken, zoals geschiedenis (de oorsprong van steden), aardrijkskunde en techniek (zoals duurzame energie). Bovendien stelt het sociale kwesties ter discussie, met vragen als “hoe willen wij samenwonen in deze stad?” En hoe willen wij dat een stad eruit ziet om ons prettig te voelen. Wat vraagt dat van vorm, kleur, structuur, eigenheid en eigenwijsheid. 

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

  • gebouwen ontwerpen door verschillende vormen te combineren
  • onder woorden brengen van hun ontwerpkeuzes
  • werken op schaal
  • functie (gebouwtype) koppelen aan grootte, vorm en uitstraling en eigen smaak
  • gezamenlijk aan één geheel werken
  • bespreken van ideeën

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Een korte afstemming voorafgaand aan de lessen voor de planning, het inzamelen van schoon afvalmateriaal (de leerkracht krijgt van ons een brief om mee te geven aan de kinderen) en optioneel een inhoudelijke toelichting. Tijdens de lessen kan de leerkracht zich buigen over andere werkzaamheden, de les observeren of gezellig meedoen.

Uitvoering door:

Gastdocent

Tijdsinvestering:

De spontane stad is 1 lesmoment van 3 tot 3,5 uur.

Benodigdheden:

De klas verzamelt schoon 'waardeloos' materiaal (zoals theedoosjes). De gastdocent verzorgt alle overige benodigdheden.

Kosten

Kosten
€ 0,75 per leerling en € 295,00 per activiteit excl. reiskosten à € 20,00

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 260,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 0,75 per leerling
Overige kosten € 35,00 per activiteit
Reiskosten € 20,00 per dag
Excl. vervoerskosten    V