Home > Aanbod > Pieter de pier

Pieter de pier

Gegeven door: Boerderij Wolfslaar

Activiteit

Discipline
afval, biodiversiteit
Locatie
school en schoolomgeving
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 1, 2, 3
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Leskist/lespakket
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

Met Pieter de pier, een stokpop, wordt de les ingeleid. Samen met hem leren kinderen de verschillende soorten afval scheiden. Het accent ligt daarbij op het onderscheid tussen Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en het overige afval.
De lessenserie bevat de volgende onderdelen:
- startactiviteit: poppenspel met Pieter de Pier.
- afval uit de natuur: bodemdiertjes herkennen
- afval van mensen: herkennen en scheiden
- afval rond school: zwerfvuil
- afsluiting: Pieter de Pier lied 


 

Uitvoering door:

leerkracht

Kosten

Bijpassend aanbod: