HOE KIJK JIJ NAAR KUNST? 3-4
Aanbieder: Beeldend Breda
Locatie
Op school
Niveau
groep 3, 4
Geschikt voor Speciaal Onderwijs
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Werkvorm
Lesprogramma
Werkvorm
Receptief
Reserveerperiode
Vanaf 10-01-2022 tot 22-07-2022
Kostenindicatie
€ 100,00 per activiteit
Inhoud

Zien we hetzelfde als we naar hetzelfde kijken? Vast niet…

Is jouw lucht net zo blauw als die van mij?
Elke waarneming is anders. Ze wordt beïnvloed daar wat we al eerder hebben gezien of meegemaakt. De leerlingen onderzoeken het beeld en gebruiken daarbij al hun zintuigen!

Samen met een aantal Bredase basisscholen ontwikkelen Stedelijk Museum Breda, Blind Walls Gallery en BredaPhoto een verkenning in het begrijpend kijken.
Zien wordt verwonderen! Kijken wordt beleven!

Dit programma is receptief, maar bevat ook actieve onderdelen.
Op moment van schrijven is de exacte inhoud nog niet definitief.

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerlingen maken kennis met de verschillende verschijningsvormen van beeldende kunst. Ze leren dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken. Hoe jong ze ook zijn, ze leren kritisch kijken en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:
  • Begeleiden van de lessen
  • Het is ook mogelijk om de lessen te laten uitvoeren door een vakdocent (op aanvraag, zie kostenspecificatie)
Tijdsinvestering:

De lessen zijn beschikbaar vanaf januari 2022.
3 lessen van 30 minuten.

Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 100,00 per activiteit inclusief materiaal
Materiaalkosten   € 0,00 per activiteit
Overige kosten € 0,00 per activiteit
Reiskosten € 0,00 per activiteit
Excl. vervoerskosten    V 
Excl. kortingen         
 

Optioneel is een museumdocent in de klas. De kosten hiervan bedragen € 75,00

contactpersoon Beeldend Breda: Jan Schaerlackens
kinderproject@bredaphoto.nl

 
Aanvullende informatie
Discipline
beeldcultuur, beeldende vorming
Vermogen
analyseren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Bijpassend aanbod: