Home > Aanbod > Read2me

Read2me

Gegeven door: Nieuwe Veste

Activiteit

Discipline
literatuur
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs (onderbouw)(1;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 01-09-2022 tot 01-06-2023

Inhoud

 

Read2me is dé voorleeswedstrijd voor alle brugklassers

Wie wordt de beste voorlezer van de brugklas? Dat wordt bepaald tijdens Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor het voortgezet onderwijs. Ieder jaar strijden brugklassers door heel het land in vier verschillende rondes om de eer door elkaar fragmenten uit jeugdboeken voor te lezen.

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

4 Leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten. 

5 Leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen

9 Leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven, lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren.

6 Leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep. • 8 Leert verhalen, gedichten en informatie teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.

 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De voorleeswedstrijd verloopt getrapt: eerst in de klas, dan op schoolniveau, stadsniveau, provinciaal niveau en uiteindelijk landelijk.

De school organiseert de voorleeswedstrijd tot op het schoolniveau, de bilbliotheek op stadsniveau.De zorg voor de vervolgstappen in de wedstrijd ligt bij het bibliotheeknetwerk. Voor deelnemende scholen is een spelregelboekje beschikbaar.

 

 

Uitvoering door:

docent

Tijdsinvestering:

Afhankelijk van de aanpak van de school, het aantal leerlingen en het succes van de schoolkampioen. 

Instructie voor de leerkracht
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 0,00 per activiteit
Excl. kortingen         
 

Deelname aan de activiteit is gratis

 
Bijpassend aanbod: