Home > Aanbod > Groepsbezoek Lezen voor de Lijst

Groepsbezoek Lezen voor de Lijst

Gegeven door: Nieuwe Veste

Activiteit

Discipline
literatuur
Vermogen
reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Bibliotheek
Niveau
(onbekend)
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 30 deelnemers
Type
Excursie/rondleiding
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 01-09-2022 tot 01-07-2023

Inhoud

Tijdens dit bezoek leren leerlingen om een aansprekend boek uit te zoeken dat aansluit bij de eigen leesvoorkeur en leren ze de gebruik te maken van de ondersteunende  dienstverlening van de bibliotheek als het gaat om lezen voor de lijst. Aan het eind van het bezoek hebben alle leerlingen een boek uitgezocht, weten ze hoe ze boeken moeten lenen bij de onlinebibliotheek en inloggen in de databanken als Literom en de uittrekselbanken. Het bezoek kan ook plaatsvinden op school. 

Toelichting competenties en kerndoelen:
  • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.  

  • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.  

  • De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.  

Uitvoering door:

medewerker bibliotheek

Tijdsinvestering:

1x60 minuten

Kosten

Kosten
€ 75,00 per activiteit
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 75,00 per activiteit
Excl. kortingen         
  
Bijpassend aanbod: