Home > Aanbod > ´´De Fotoserie´´ - Breda Photo

´´De Fotoserie´´ - Breda Photo

Gegeven door: BredaPhoto

Activiteit

Discipline
beeldcultuur, beeldende vorming, kunst & technologie
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 49: De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren
Locatie
Op school
Niveau
groep 7, 8, voortgezet onderwijs(1;2;3;)
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 35 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 5 begeleiders
Type
Lesprogramma Clinic/workshop Leskist/lespakket
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 08-01-2024 tot 05-07-2024

Inhoud

Met BredaPhoto aan de slag met gericht kijken, fotografie en technologie

Een fotoserie is een verzameling foto's, gemaakt door een fotograaf, die samen een verhaal vertellen. In deze lessenserie bekijken we een paar van deze bijzondere fotografen en hun series, waarna we zelf aan de slag gaan om vanuit onze eigen blik op de wereld een fotoserie te maken. Waar ben jij nieuwsgierig naar? Hoe kijk jij? Wat valt jou op? Tijdens de lessen leer je ook je doormiddel van verschillende fotografische technieken en programma's alles kan doen om jouw serie vorm te geven op de manier zoals jij dat voor ogen hebt. 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerlingen maken kennis met verschillende fotografen en hun fotoseries. Zij leren wat een fotoserie is. Met deze nieuwe kennis onderzoeken ze wat hen opvalt en nieuwsgierig maakt, waarna ze zelf een fotoserie maken. Het maken van hun eigen fotoserie staat centraal. Daarnaast krijgen leerlingen technische handvatten mee (Photoshop, fototechnieken) om hun fotoserie precies zo uit te werken zoals ze willen. 

De doelstelling van deze workshop sluit aan op de doorlopende leerlijn Kunst & Technologie, en dan specifiek fase 3[1]:

‘’De leerlingen kunnen werken met diverse digitale middelen en materialen. Ze kunnen zelfstandig werken aan eenvoudige tot redelijk complexe opdrachten. Ze hebben inzicht in procesmatig werken, zijn in staat om te conceptualiseren en kunnen daarop zelfstandig reflecteren. De rol van de begeleider is ondersteunend, maar wel duidelijk aanwezig, met name als het gaat om reflectie.’’

[1] Doorlopende leerlijn Kunst & Technologie

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De eerste en de laatste les worden uitgevoerd door een gastdocent die gekoppeld is aan Breda Photo, de tweede en de derde les worden uitgevoerd door de school zelf, dit kan een groepsleerkracht of een vakdocent zijn. Voor de leerkracht is er een duidelijke handleiding  zodat het niet veel tijd vergt om de lessen uit te voeren.

Uitvoering door:

docent in de klas en leerkracht

Tijdsinvestering:

Deze lessenserie omvat een viertal lessen van 60 minuten. De 2e en 3e les kunnen naar eigen inzicht ook langer duren, dan hebben de leerlingen meer tijd voor het fotograferen en bewereken. 

Benodigdheden:

Camera's zullen verzorgd worden door de Nieuwe Veste. De leerlingen hebben zelf een computer of chromebook nodig.

Kosten

Kosten
€ 4,00 per leerling

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 4,00 per leerling
        
 

Mocht u de lessen willen laten uitvoeren door een gastdocent, dan rekenen we hiervoor €75 per les.