Home > Aanbod > ICC Training in 7 modules

ICC Training in 7 modules

Gegeven door: CultuurAcademie Breda

Activiteit

Locatie
Nieuwe Veste
Niveau
professionalisering(leerkracht;icc-er;kunstvakdocent;)
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 6 deelnemers
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

De ICC training is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De ICC-cursus bij Nieuwe Veste is aangevuld met specifieke informatie over cultuureducatie in Breda en de Kunst & Cultuur op School. Na afronding van de cursus ontvangt je een landelijk erkend certificaat. 

Je leert werken met de competenties cultuureducatie en de drie domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken.  

De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Een doordachte visie en goed beleid op cultuuronderwijs helpen om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Cultuuronderwijs wordt onderdeel van het schoolplan en het wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. 

De ICC-cursus is voor leerkrachten en andere hbo-opgeleide medewerkers uit het primair en speciaal onderwijs. 

Je kan ervoor kiezen om de training volledig te volgen, of te verdelen over meerdere jaren. Als je alle modules gevolgd hebt, kom je in aanmerking voor het certificaat dat wordt uitgereikt namens het LKCA. Hieronder zie je de verdeling van de modules. Je kan je inschrijven via deze link. (google forms).

De onderwerpen per module kan je lezen in het inschrijfformulier.

Kosten: Als je de volledige ICC training gaat volgen zijn de kosten € 500,00 per persoon.
Losse modules kosten € 75,00 per persoon
Kortingsregeling:CmK3-professionaliseringsregeling 

Voor meer informatie kan je kijken bij LKCA 

Module 1 woensdag 22 november 2023 van 9.30-12.00
Module 2 woensdag 22 november 2023 van 13.00-15.30
Module 3 woensdag 24 januari 2024 van 9.30-12.00
Module 4 woensdag 24 januari 2024 2023 van 13.00-15.30
Module 5 woensdag 13 maart 2024 van 9.30-12.00
Module 6 woensdag 13 maart 2024 van 13.00-15.30
Module 7 in overleg

Studiebelasting: 24 contacturen, 26 uur zelfstudie. Totaal 50 uur

Klik hier om je aan te melden

Kosten

Kosten
€ 500,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 500,00 per activiteit
        
 

Het volgen van de hele ICC training kost € 500,00
Losse modules kosten € 75,00 per module
Klik hier voor de CmK3-professionaliseringsregeling