Home > Aanbod > Blaasmuziek Is Cool

Blaasmuziek Is Cool

Gegeven door: Nieuwe Veste

Activiteit

Discipline
muziek
Vermogen
reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6, 7
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 34 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 20-09-2022 tot 25-07-2023

Inhoud

Blaasmuziek is cool is een muziekeducatieproject over kennismaking met instrumenten uit de blaasmuziek uitgevoerd door docenten van Nieuwe Veste in samenwerking met de harmonie of fanfare uit uw wijk.

    Wat ga je doen?

  1. 5 muzieklessen (binnenschools): 2 algemene lessen, 1 les over houtenblaasinstrumenten, 1 les over koperenblaasinstrumenten, 1 les over slagwerk
  2. Instrumentencarrousel (binnenschools): in groepjes van 5/6 kinderen mogen de leerlingen 4 verschillende instrumenten in een uur uitproberen!
  3. Een afsluitend concert (buitenschools) door de harmonie of fanfare, meestal op de repetitielocatie van het orkest.
  4. Optioneel voor de kinderen: naar keuze 3 buitenschoolse proeflessen op één instrument uit de caroussel.
  5. Het project Samen Muziek Maken (naschools) sluit aan op Blaasmuziek is Cool.

Mail voor meer informatie naar Victor Kruis v.kruis@nieuweveste.nl

Een educatiepakket van Blaasmuziek is Cool (Windkracht 6) kan worden gedownload, bestaande uit het lesprogramma, audio tracks, het instrumentenparade-memoryspel en het Maestro muziekspel.

Soms wordt voor planning en om het project betaalbaar te houden samengewerkt andere school in je omgeving op één locatie, als er maar één groep beschikbaar is op je school.

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De kinderen hebben kennis van de blaas- en slagwerkinstrumenten uit het harmonieorkest/fanfare.
De kinderen leren enkele liedjes zingen en maken kennis met blaasmuziek.
De kinderen ervaren hoe het is om zelf te spelen op diverse instrumenten.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De leerkracht dient aanwezig te zijn tijdens de lessen en de gebruikte liedjes voorafgaand aan de lessen een aantal keer te laten horen aan de kinderen. 

 

 

 

 

 

Uitvoering door:

Vakdocenten Nieuwe Veste

Tijdsinvestering:

De leekracht krijgt lesmateriaal met liedjes, bladmuziek en audio om met de kinderen in de klas te zingen tijdens de loop van het project in eigen tijd in de klas in te passen.

Benodigdheden:

-klas of aula
-geschikte ruimte met geluidsinstallatie/cd speler/digibord.

 

Instructie voor de leerkracht
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 1,50 per leerling en € 350,00 per activiteit
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 350,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 1,50 per leerling onderhoud en beheer instrumenten
Excl. kortingen         
  
Bijpassend aanbod:
Foto bij 123Speel!

123Speel!

Nieuwe Veste

Groep 7

Niveau

Lesprogramma

Werkvorm

Foto bij Mysterie van het verdwenen Geluid

Mysterie van het verdwenen Geluid

Nieuwe Veste

Groep 3 - 4

Niveau

Voorstelling

Werkvorm