MUSEUM IN BEWEGING BIJ BLIND DATE
Aanbieder: de Stilte
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6
Geschikt voor Speciaal Onderwijs
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 6 deelnemers Max. 35 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 2 begeleiders
Werkvorm
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Reserveerperiode
Vanaf 01-09-2021 tot 01-07-2022
Instructie
Instructie voor leerkrachten (link)
Kostenindicatie
€ 150,00 per activiteit
Inhoud

Dansgezelschap de Stilte biedt bij het traject 'Blind date' (los inkopen bij het Stedelijk Museum Breda) 3 dansworkshops van 60 minuten aan.

Na het bezoek aan het museum worden de ervaringen in een beschouwend gesprek met elkaar gedeeld en in beweging onderzocht. Er worden dansimprovisatie-opdrachten aangereikt die leiden tot eigen onderzoek en die verbeeldingskracht, creativiteit en samenspel stimuleren.

Toelichting competenties en kerndoelen:

De culturele vermogens, waarnemen, creëren, reflecteren en analyseren vormen vormen samen met het (cyclische) creatieve proces het uitgangspunt voor de inhoud van de dansworkshops.

Waarnemen: Leerlingen leren om kunst te beschouwen.

Creëren: Leerlingen onderzoeken verschillende mogelijkheden voor de verwerking van het onderwerp. Samendans is hierbij een vast onderdeel in de workshops en doet een appel op het samenwerkend ver­mogen. Op deze manier wordt in de workshops ook een bijdrage geleverd aan de sociaal-emoti­onele ontwikkeling van leerlingen. Ze leren om naar elkaar te luisteren en op elkaar te letten en bij fysiek contact op elkaar te vertrouwen.

Reflecteren: Leerlingen leren hun ervaringen bij het zien van kunst en dans te delen. Daarnaast leren ze een beargumenteerde mening te formuleren. Ook feedback geven en ontvan­gen komen in de workshops aan de orde.

Analyseren: Leerlingen worden uitgedaagd om een relatie te leggen met de thema’s en de eigen leef- en belevingswereld.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Wij vinden het fijn als de leerkracht de groep tijdig voorbereid op de workshops.

Een vakdocent dans zal de workshops geven. Voor de leerkracht is dit een perfecte gelegenheid om de groep te observeren.

Mocht het nodig zijn, zal de docent de leerkracht om advies vragen bij speciale begeleidingsbehoeftes. De betrokken aanwezigheid van de leerkracht wordt dan ook erg gewaardeerd.

Uitvoering door:

Vakdocent dans (de Stilte)

Tijdsinvestering:

3 workshops van 60 minuten.

Benodigdheden:

Een schone en lege speelzaal of gymzaal. De leerlingen kunnen deelnemen op sokken of blote voeten.

Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 0,00 per activiteit
Overige kosten € 0,00 per activiteit
Reiskosten € 0,00 per activiteit
Excl. vervoerskosten    V 
Excl. kortingen         
 

150,-  per groep voor 3 workshops van 60 minuten.

 
Aanvullende informatie
Discipline
dans, erfgoed
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Kerndoel 56: Cultureel erfgoed
Kerndoel 57: Leren deelnemen
Kerndoel 58: Leren samenwerken
Bijpassend aanbod: