Home > Aanbod > Fantasiedieren Schilderen

Fantasiedieren Schilderen

Gegeven door: Kunst Knuts Kist

Activiteit

Discipline
beeldende vorming
Vermogen
creëren
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang(4-6;6-8;8-10;), SBO (Speciaal Basis Onderwijs;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 4 deelnemers Max. 24 deelnemers , min. 1 begeleiders
Min. aantal
Min. 1 activiteiten/groepen per dag
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 28-08-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Een workshop van de kunstknutskist voor op zonnige, maar ook op minder zonnige dagen.

Stap uit de echte wereld, zo je eigen fantasiewereld in. En breng alles wat je daar ziet tot leven. Kijk en lach. Praat met andere kinderen over al de dingen die jullie samen verzinnen en maken. Laat je uitdagen en laat zien dat er krokodillen bestaan met lange poten en olifantenoren. Dat vissen ook op het land kunnen leven en heus wel eens schoenen dragen.

Je werkt met sjablonen en malletjes, kwasten en penselen op een stevig stuk karton. Je experimenteert met verschillende kleuren verf en technieken om zo je eigen talent te ontdekken. Je creëert je zelf verzonnen fantasiedier en we zorgen samen dat die kan blijven staan. Het wordt naast een creatief avontuur ook een ochtend of middag vol plezier.

Deze workshop komt met de Kunst Knuts Kist en wordt U gebracht door Kunstenaar Paul van Osch

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerlingen ontdekken het vormgeven met diverse materialen, vormen en gereedschappen. Ze komen tot het bedenken van eigen beelden uit een verbeelde werkelijkheid en kunnen die beeldend vertalen naar vormen op papier. 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De leerkracht introduceert de komst van de kunstenaar, liefst met een roffel! De leerkracht legt desgewenst verbinding met actueel vakoverstijgend thema.

(Voorafgaand aan de workshop bespreekt de leerkracht met de groep de randvoorwaarden die horen bij een workshop. Welk gedrag wordt er verwacht, welke afspraken zijn er als het niet gaat? Het inhoudelijke deel wordt uiteraard door de kunstenaar uitgelegd)

 

Uitvoering door:

Deze workshop komt met de Kunst Knuts Kist en wordt U gebracht door Kunstenaar P

Tijdsinvestering:
  • Workshop 1 uur in de klas en achteraf nog 1 uur voor de vakdocent zelf om de geschilderde dieren uit te snijden en ruimtelijk te maken.
  • Dit kan uiteraard ook na de achteréénvolgende workshops.
Benodigdheden:

Een digibord indien mogelijk.,voor de rest wordt alles meegenomen door en met de Kunst Knuts Kist.

Kosten

Kosten
€ 175,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 160,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 15,00 per activiteit
        
 

Workshop is een uur. Met daarna nog 30 tot 60 minuten voor het uitsnijden en ruimtelijk maken van de geschilderde fantasiedieren.

Er worden geen reiskosten gerekend, echter wel de parkeerkosten indien er betaald parkeren nodig is.