Home > Aanbod > De spontane stad

De spontane stad

Gegeven door: Architectuurlessen

Activiteit

Discipline
beeldende vorming, kunst & technologie
Vermogen
creëren
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
  • Dit project is te combineren met 'Het cultuurhuis'
  • Dit programma past ook binnen het domein W&T
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6, 7, 8
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 35 deelnemers
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 05-09-2022 tot 14-07-2023

Inhoud

Ontwerp de stad van de toekomst!

Hoe ziet deze stad eruit? Welke gebouwen zijn onmisbaar? Hoe zien deze gebouwen eruit? En zijn er bijzondere gebouwen of plekken denkbaar die nu nog niet bestaan, maar in jouw stad wel een plek krijgen?  En welke bijzondere vormen, kleuren, texturen, materialen en mogelijkheden zou je jouw stad willen geven? In dit project geven kinderen op creatieve wijze met hun eigen ontwerpen antwoord op deze vragen. 

Onder leiding van een architect bouwen ze in zo'n 3,5 uur  samen een fictieve stad van diverse restmaterialen. Daarbij is de klas als collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van die stad. Onder begeleiding van ‘het stadsbestuur’ (bestaande uit de gastdocent en optioneel de leerkracht van de klas) bepalen de kinderen als stedenbouwkundig architect hoe een stad eruit kan zien. Ze ontwerpen de gebouwen die voor hun stad onmisbaar zijn en bedenken nieuwe gebouwen (en gebouwvormen) die in bestaande steden volgens hen nog ontbreken. Bovendien denken ze na over hoe wonen, werken, natuur, cultuur, recreatie en infrastructuur een plek krijgen in hun ideale stad. Daarbij is artistieke vormgeving van groot belang. Een stad moet niet alleen practisch zijn, maar mag er ook bijzonder uitzien. 

Dit project draait vooral om het collectieve creatieve proces van de klas. Daarnaast maakt deze vakoverstijgende opdracht een link met andere vakken, zoals geschiedenis (de oorsprong van steden), aardrijkskunde en techniek (zoals duurzame energie). Bovendien stelt het sociale kwesties ter discussie, met vragen als “hoe willen wij samenwonen in deze stad?” En hoe willen wij dat een stad eruit ziet om ons prettig te voelen. Wat vraagt dat van vorm, kleur, structuur, eigenheid en eigenwijsheid. 

 

Toelichting competenties en kerndoelen:
  • gebouwen ontwerpen door verschillende vormen te combineren
  • onder woorden brengen van hun ontwerpkeuzes
  • werken op schaal
  • functie (gebouwtype) koppelen aan grootte, vorm en uitstraling en eigen smaak
  • gezamenlijk aan één geheel werken
  • bespreken van ideeën
Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Een korte afstemming voorafgaand aan de lessen voor de planning, het inzamelen van schoon afvalmateriaal (de leerkracht krijgt van ons een brief om mee te geven aan de kinderen) en optioneel een inhoudelijke toelichting. Tijdens de les wordt een betrokken houding van de leerkracht gevraagd. Het is bovendien een mooie kans om de klas te observeren.

Uitvoering door:

Gastdocent

Tijdsinvestering:

De spontane stad is 1 lesmoment van 3 tot 3,5 uur.

Benodigdheden:

De klas verzamelt schoon 'waardeloos' materiaal (zoals theedoosjes). De gastdocent verzorgt alle overige benodigdheden.

Kosten

Kosten
€ 0,75 per leerling en € 260,00 per activiteit excl. reiskosten à € 35,00
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 260,00 per activiteit één les van 3 tot 3,5 uur
Materiaalkosten   € 0,75 per leerling
Reiskosten € 35,00 per dag
Excl. vervoerskosten    V 
Excl. kortingen         
 

Eén gastdocent per klas. Meerdere gastdocenten tegelijkertijd mogelijk.

 
Bijpassend aanbod:
Foto bij Het cultuurhuis

Het cultuurhuis

Architectuurlessen

Groep 4 - 5

Niveau

Leskist/lespakket

Werkvorm

Foto bij Rondleiding Kasteel van Breda  (KMA)

Rondleiding Kasteel van Breda (KMA)

KMA

Groep 6 - 8

Niveau

Excursie/rondleiding

Werkvorm